MANUALE ȘI CULEGERI DE

INFORMATICĂ

PENTRU GIMNAZIU ȘI LICEU

Format letric / tipărit
PENTRU LICEU

(toate respectă programa aprobată M.E.N.)


COMPETENȚE DIGITALE

(utile oricărei persoane dorește să învețe să folosească suita Microsoft Office și nu numai...)


CURRICULUM LA DECIZIA ȘCOLII


PENTRU GIMNAZIU

("înveți o meserie" ca mic programator...)

Verificați disponibilitatea cărților în format tipărit ori vedeți lista celor electronice accesând legăturile de mai jos: